JOGATAMA PURHITA, E. Desain Seni Rupa Klasik. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, v. 8, n. 1, p. 1-59, 26 Aug. 2022.